Hozzájáruló nyilatkozat szolgáltatás megkezdéséhez

Alulírott Megrendelő/Fogyasztó a jelen nyilatkozat aláírásával a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet alapján a Futurion Informatikai és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76., a továbbiakban: „Társaság”), mint a kostolom.hu internetes alkalmazás fejlesztője és üzemeltetője által nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében előzetesen, kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Társaság a szerződéskötést és díjfizetést követően megkezdje a szolgáltatás teljesítését.

Nyilatkozom, miszerint tudomással bírok arról, hogy a Társaság teljesítésének megkezdését követően elveszítem a szerződés felmondásának vagy az attól történő elálláshoz való jogomat.


Kijelentem, miszerint tudomással bírok arról és elfogadom, hogy a kostolom.hu internetes alkalmazás használata érdekében elvégzett sikeres regisztráció a jelen nyilatkozat általam történő megtételének és aláírásának minősül.